Hyvinvointi ja turvallisuus

Meidän partiolaisten tulee kaikessa toiminnassa muistaa vastuumme ja velvollisuutemme. Sitoudumme partion arvoihin ja kunnioitamme jokainen toinen toistamme. Turvallinen toiminta tehdään yhdessä.

Turva-aikuiseen voit ottaa yhteyttä soittamalla, viestillä taikka sähköpostilla. Voit olla yhteydessä Turva-aikuiseen jos olet huolissasi omasta/oman lapsen tai jonkun muun hyvinvoinnista, tai jos olet kohdannut partiossa ikävän tilanteen johon tarvitset apua.

Erämetsojen turva-aikuinen: Jenni Kovanen, jenni.kovanen@erametsot.net 

Partiossa lapset, nuoret ja aikuiset oppivat uusia taitoja, pitävät hauskaa ja seikkailevat turvallisessa ympäristössä. Turvallisuus tarkoittaa partiotoiminnassa monenlaisia asioita, esimerkiksi sitä että osaa liikkua ja toimia luonnossa, käsitellä turvallisesti tulta, tuntee ensiaputaitoja ja on valmis auttamaan apua tarvitsevaa. Turvallisuutta on myös se, että partiolainen osaa toimia osana ryhmää ja harjoittelee johtamisen taitoja omalla ikätasollaan. Lisäksi turvallisuus partiotoiminnassa tarkoittaa myös sitä, että kaikkia kunnioitetaan ja kohdellaan reilusti, jokaisella on oikeus koskemattomuuteen ja itsemääräämisoikeuteen ja että kiusaamiseen ja epäasialliseen kohteluun puututaan aina. Turvallista partiotoimintaa on siis huolehtia sekä fyysisestä turvallisuudesta, mutta myös jokaisen ryhmän jäsenen hyvinvoinnista kokonaisuutena.

Turvallisen toimimisen taitoja opetetaan ja opetellaan läpi partiouran.  Näitä toimintatapoja, ennakointia ja turvataitojen opettamista ohjaavat lippukunnassamme Suomen Partiolaisten turvallisuusohjeita. Jokainen johtajaikäinen lippukuntamme jäsen käy myös Turvallisesti Yhdessä -koulutuksen, jossa johtaja saa lisää valmiuksia huolehtia ryhmän psyykkisestä turvallisuudesta sekä lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukemisesta. Partiossa opittavien turvallisuustaitojen päämäärä ja tarkoitus on ehkäistä vahinkoja ja haastavia tilanteita, mutta myös varautua niiden kohtaamiseen sekä antaa ohjeita niistä selviytymiseen.

Yhdenvertainen ja tasa-arvoinen kohtelu sekä oikeus tuntea olonsa turvalliseksi on jokaisen oikeus. Jokaisella meistä on sekä oikeus että velvollisuus puuttua huomaamaansa tai kokemaansa turvallisen tai kunnioittavan kohtaamisen vastaiseen toimintaan. Jos itse kokee tulleensa kiusatuksi, häirityksi tai muuten kohdelluksi epäasiallisesti, kerro asiasta rohkeasti! Asiasta voi kertoa kenelle tahansa johtajista tai jos se tuntuu vaikealta, voi pyytää kaveria tai omaa vanhempaa kertomaan. Lippukunnassamme toimii myös Turva-aikuinen, joka on kokenut partiolainen ja tuntee hyvin psyykkisen turvallisuuden ja hyvinvoinnin tukemisen keinot. Turva-aikuinen auttaa ryhmien johtajia huolehtimaan kaikkien osallistujien hyvinvoinnista, ja voi olla apuna selvittämässä esimerkiksi ryhmän sisäisiä ristiriitatilanteita. Ensisijaisesti partiossa suhtaudutaan riitoihin ja kiusaamisen selvittelyyn tilanteina, joissa tuetaan kaikkia osapuolia toimimaan reilusti ja löytämään keinoja toimia yhdessä. Erityisesti lapset ja nuoret harjoittelevat taitoja ottaa toisen tunteet huomioon, riidat selviävät yleensä parhaiten kun tilannetta selvitellään sovittelevalla, myötäelävällä ja empaattisella otteella.