Tietopaketti‎ > ‎

Mitä partio on?


Tällä sivulla kerrotaan partiosta yleisesti. Kurkkaa täältä lisää Erämetsoista.Partio pähkinänkuoressa

Partio on maailman suurin nuorisoliike, jonka tavoitteena on tukea lasten ja nuorten kasvua heidän yksilölliset ominaispiirteensä huomioiden. Päämääränä on persoonallisuudeltaan ja elämäntavoiltaan tasapainoinen, vastuuntuntoinen, aktiivinen sekä itsenäisesti ajatteleva paikallisen, kansallisen ja kansainvälisen yhteisön jäsen.

Partion tavoitteet ja päämäärät pyritään saavuttamaan monipuolisen tekemisen kautta. Kaiken ytimessä on yhdessä tekeminen. Partiota monipuolisempaa harrastusta saa hakea.

Taustatietoa partiosta

 • Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry on suomalaisen partion keskusjärjestö ja osa kansainvälistä partioliikettä. Partion ytimen muodostavat paikalliset lippukunnat, joita johtavat vapaaehtoiset partiojohtajat. Tukena on usein taustayhteisö, esimerkiksi seurakunta, kunta tai muu yhteisö. Lippukunnat kuuluvat alueellisiin partiopiireihin, pääkaupunkiseudulla Pääkaupunkiseudun Partiolaisiin.
 • Partio sai alkunsa Englannissa vuonna 1907 järjestetystä leiristä. Suomeen partiotoiminta saapui jo vuonna 1910, joten suomalainen partioliike on toiminut aktiivisesti jo yli sata vuotta.
 • Elämykset luonnossa, tasa-arvo ja luottamus nuorten kykyihin ovat olleet partiossa keskeisiä alusta asti. Partiotoiminnan päämääränä on rakentaa parempaa yhteiskuntaa kasvattamalla persoonallisuudeltaan ja elämäntavoiltaan tasapainoisia, vastuuntuntoisia, aktiivisia ja itsenäisiä yksilöitä. Päivittäisessä toiminnassa korostuvat onnistumisen ilo ja yhteiset elämykset.
 • Partio on avointa kaikille. Mukaan pääsevät myös erityistä tukea esimerkiksi vamman tai pitkäaikaissairauden takia tarvitsevat eli sisupartiolaiset. Sisupartioryhmissä aikuisia ohjaajia on enemmän ja partio-ohjelmaa sovelletaan tarpeen mukaan. Sisuryhmiä on ympäri pääkaupunkiseutua.


Ikäkaudet ja partio-ohjelma

Partiotoiminta on jaettu iän perusteella viiteen ikäkauteen. Ikäkausien ohjelmat koostuvat monipuolisesta valikoimasta aktiviteetteja, joissa harjoitellaan luonnontuntemusta, kansainvälisyyttä, kädentaitoja, esiintymistä ja retkeilyä. Aktiviteetteja toteutetaan aina kullekin ikäkaudelle sopivalla tavalla. Lue lisää lapsen ilmoittamisesta partioon täältä.

Sudenpennut ovat 7–9-vuotiaita partiolaisia, joiden ryhmää kutsutaan laumaksi. Sudenpennut kokoontuvat kerran viikossa partiokololle. Laumailloissa leikitään, seikkaillaan ja opetellaan kädentaitoja. Lisäksi osallistutaan retkille, leireille ja sudenpentukisoihin sekä -tapahtumiin.

Seikkailijat ovat 10–12-vuotiaita partiolaisia, jotka opettelevat partion perustaitoja ja retkeilevät paljon. Seikkailijat kokoontuvat joukkueensa kanssa viikoittain. Seikkailija taivaltaa tutkimusmatkailijan lailla: niin retkikeittimet, ensiapu, rakentelu kuin erilaiset majoitteet tulevat tutuiksi.

Tarpojat eli 12–15-vuotiaat partiolaiset toimivat vartioissa, tytöt ja pojat omissaan. Vartiot kokoontuvat viikoittain. Tarpojien ohjelmassa korostuu yhdessä toimiminen ja kavereiden kanssa koetut elämykset. Noin kerran kuukaudessa järjestettävissä ikäkauden yhteisissä tapaamisissa (retkillä, leireillä, kursseilla tai muissa tapahtumissa) lippukunnan tarpojaryhmät tapaavat toisiaan.

Samoajat ovat 15–17-vuotiaita partiolaisia. Samoajien partio-ohjelmaan kuuluu olennaisena osana  ryhmänohjaajakoulutus ja johtamisharjoittelu; he toimivat tarpojaikäisten vartionjohtajina. He suunnittelevat toimintaansa yhdessä aikuisen luotsinsa kanssa ryhmän kiinnostuksen kohteiden mukaisesti. Samoajat toimivat viikoittain kokoontuvissa vartioissa, jotka tekevät myös retkiä ja osallistuvat leireille ja tapahtumiin.

Vaeltajien eli 18–22-vuotiaiden ohjelmaan kuuluu niin Suomessa kuin ulkomaillakin toteutettavia projekteja, joissa tutustutaan muiden paikkakuntien ja maiden partiolaisiin. Kukin vaeltaja tekee  henkilökohtaisen suunnitelman eli vaelluskartan, jossa hän valitsee itselleen sopivimmat aktiviteettien suoritusvaihtoehdot. Vaeltajaohjelma huipentuu valtakunnalliseen päätösseremoniaan.

Aikuisilla tarkoitetaan yli 22-vuotiaita vapaaehtoisia. Partio on aikuisille mahtava vapaaehtoistoiminnan muoto, minkä avulla voi oppia ja kehittää itseään ihmisenä sekä johtajana. Partiossa on lukuisia pestejä ja tehtäviä, joissa voi toimia oman elämäntilanteen ja aikataulun puitteissa. Aikuiset voivat tukea lasten ja nuorten toimintaa osallistumalla viikkotoimintaan, retkille ja leireille, antamalla osaamistaan eri luottamustehtävissä tai vaikka auttamalla keikkaluontoisesti. Jokaiseen tehtävään partiossa on mahdollisuus saada siihen soveltuva koulutus, josta on hyötyä myös partion ulkopuolella. Koskaan ei ole liian myöhäistä aloittaa partioharrastusta tai jatkaa sitä.


Mitä partiossa tehdään?

Partiolaiset kokoontuvat viikoittain lippukuntansa kokoontumispaikassa eli partiokololla. Kokouksissa tehdään oman ikäkauden aktiviteetteja, joissa opitaan luonto- ja retkitaitoja, kädentaitoja, ryhmässä toimimista, luovuutta, toimeliaisuutta ja vastuun kantamista. Taidot ja tehtävät kasvavat vähitellen iän myötä.

Partiossa

 • retkeillään luonnossa, metsässä ja vesillä – Suomessa ja ulkomailla
 • yövytään teltassa tai mökissä kesällä ja talvella
 • osallistutaan erilaisille leireille
 • leikitään ja lauletaan kavereiden kanssa
 • opitaan kokemisen ja tekemisen kautta
 • päätetään yhdessä asioista ja jaetaan vastuuta

 
Aktiviteetteja tekemällä perehdytään uuteen ja opitaan toimimaan yhdessä. Samalla valmistaudutaan retkiin, kisoihin, leireihin ja vaelluksiin. Retket ovat päivän tai viikonlopun mittaisia tapahtumia, jolloin mennään usein luontoon. Leirit ovat yli kolme päivää kestäviä tapahtumia, joita järjestetään etenkin kesällä.

Osa lippukunnista on erikoistunut meripartiotoimintaan. Meripartiossa oppii peruspartiotaitojen lisäksi esimerkiksi turvallista vesillä liikkumista, purjehdusta ja veneen käsittelyä.

Oman ryhmän toiminnan ohella järjestetään koko lippukunnan ja alueen yhteisiä tapahtumia, leirejä ja tempauksia. Niissä partiolaiset pääsevät kokemaan uusia asioita ja tutustumaan toisiinsa.


Partio on…

Kavereita

 • Ystäviä ja yhdessäoloa
 • Jokainen toimii ryhmässä
 • 65 000 partiokaveria Suomessa
 • 45 miljoonaa partiolaista yli 200 maassa

Yhdessä tekemistä

 • Seikkailuja ja elämyksiä maalla, metsässä, merellä ja ilmassa
 • Tavoitteellista toimintaa omassa ikäryhmässä 7–22-vuotiaille
 • Opitaan uusia taitoja itse tekemällä
 • Otetaan vastuuta
 • Johtamistaitoja
 • Viikoittaisia kokoontumisia, viikonloppuretkiä ja pidempiä leirejä
 • Kansainvälisiä kokemuksia ja leirejä

Kaikille avointa

 • Toimintaa kieleen, uskontoon ja taustaan katsomatta
 • Edullinen harrastus
 • Toimintaa myös erityistä tukea tarvitseville

Vapaaehtoistoimintaa

 • Aikuisille monipuolisia mahdollisuuksia
 • Tarjoamme koulutusta, aiempaa kokemusta ei tarvita