Toiminta

Erämetsoissa toiminta jakaantuu partiolaisen iän mukaan viiteen eri ikäkauteen. Näistä alle 15-vuotiaat kokoontuvat Kololla viikoittain.

Sudenpennut eli 7-9-vuotiaat
Seikkailijat eli 10-12-vuotiaat
Tarpojat eli 12-15-vuotiaat
Samoajat eli 15-18-vuotiaat
Vaeltajat eli 18-22-vuotiaat
Aikuiset eli yli 22-vuotiaat
Perhepartio Minimetsot on partiomaista toimintaa alle kouluikäisille vanhempineen

Johtajisto kattaa kaikki samoajista ylöspäin riippumatta siitä, toimiiko jonkun ryhmän johtajana vai ei.